samenvoorvredeinkleuren
Beweging voor
Geweldloze Kracht

Adres:
Stichting voor Actieve Geweldloosheid (SVAG) Postbus 288
5280 AG Boxtel

Postbankgiro: 266551

E-mail:
info@ geweldloosactief.nl

Websites:
www. geweldlozekracht.nl www. samenvoorvrede.nlMASTERPEACE: 2011 – 2011MUZIEK boven VECHTEN, DIALOOG boven OORDEEL,
BROOD boven BOMMEN,
SCHEPPEN boven VERNIETIGEN

Na 2 jaar van voorbereidende activiteiten zal op de Internationale Dag van de Vrede, 21 september 2011, het mondiale vredesinitiatief ‘MasterPeace’ van start gaan met de slogan ‘Creating Peace. Together’. Op die dag start een 3 jaar durende wereldwijde campagne met als afsluitend hoogtepunt het meest hartverwarmende vredesconcert ooit dat op 21 september 2014 bij de piramide van Gizeh in Egypte zal plaatsvinden.


Lokaal tot mondiaal
‘MasterPeace’ (een variatie op ‘masterpiece’: meesterwerk) inspireert artiesten, kunstenaars, activisten, journalisten, burgers (jong en oud), organisaties, gemeenten, ondernemingen en overheden die er van overtuigd zijn dat een meer vreedzame wereld mogelijk is als we daar samen onze schouders onder zetten, en politici en machthebbers motiveren om twee belangrijke doelen te realiseren: 1) een wereld met veel minder gewapende conflicten en vrij van nucleaire wapens; 2) een wereld waarin mogelijkheden voor een menswaardig bestaan eerlijk verdeeld zijn. Vanuit de basis van de samenleving worden gemeenschapsprojecten opgezet gericht op: a) vredeseducatie, dialoog en verzoening; b) artistieke vredesinitiatieven (dans, muziek, beeldende kunst, proza en poëzie, fotografie en films, social media etc.); c) het ‘omarmen’ van de 14 meest schrijnende conflicten en hoe die op te lossen via verbondenheid, positieve kracht en vredesopbouw.

Vijf doelen voor 2014
Voor 2014 richt de campagne zich op: 5) 20 miljoen MasterPeacers, die de ‘MasterPeace Verklaring’ ondertekend hebben (zie kader); elke week ‘een inspirerend voorbeeld van een MasterPeace-activiteit’; 4) een reizende tentoonstelling met werk van MasterPeacers uit 14 conflictgebieden door 28 kunstenaars (van beide partijen) in voorjaar en zomer van 2014; 3) Cairo, de grootste Afrikaanse stad, een week voor 21 september 2014 transformeren in een ‘MasterPeace Village’, waar een groot aantal vredesbijeenkomsten zijn, evenals duizenden ‘Burgemeesters voor Vrede’; 2) het lanceren van ‘MasterPeace documentaires’ over hoe de 14 schrijnende conflicten (o.a. tussen Noord- en Zuid-Korea; Noord- en Zuid-Soedan; Rusland en Tsjetsjenië; Pakistan en India, Israël en Palestina; de VS en Iran; Turkije en de Koerdische gebieden) vreedzaam opgelost kunnen worden; 1) een ‘MasterPeace Concert’ op 21 september 2014, met artiesten en sprekers uit de 14 conflictgebieden, dat wereldwijd uitgezonden wordt.

Deelname

Ilco van der Linden (bekend van onder andere ‘Dance4Life’ waarin hij jongeren in 30 landen betrok bij het terugdringen van HIV en Aids) nam het initiatief tot MasterPeace, samen met Mohamed Helmy, die Dance4Life in Egypte leidde. Vandaar dat de organisatie MasterPeace Foundation in Utrecht gevestigd is en het Centrale Secretariaat in Cairo. Dit laatste mede omdat veel conflicten zich in Afrika en het Midden-Oosten afspelen. Hoewel de keuze voor Cairo reeds in 2009 gemaakt werd sluit MasterPeace nu prima aan bij de huidige ontwikkelingen in die landen. Het Netwerk van deelnemende organisaties (onder andere: NCDO, IKVPaxChristi, Triodos Foundation, Musicians without Borders, Alliance for the University of Peace, UNOY Young Peacebuilders, Women Peace Program, Peace Brigades International, Mayors for Peace) breidt zich snel uit. Zie voor meer informatie en deelname, persoonlijk, als organisatie, gemeente, onderneming of instelling: www.masterpeace.org

Onderteken de MASTERPEACE VERKLARING*
en wordt MASTERPEACER
VREDE? HET BEGINT BIJ MIJ
Ik geloof dat wereldvrede mogelijk is. Zelfs onder de meest moeilijke omstandigheden begint het met mijn geloof daarin, nagestreefd door mij en op die manier handelend. Ik besluit dat ik daadwerkelijk zal proberen om conflicten in mijn persoonlijke leven te verminderen. Ik zal, zoveel mogelijk, vredesopbouwprojecten ondersteunen. Ik zal me daadwerkelijk openstellen voor mensen die vanuit andere waarheden, geloven, waarden en culturen leven en proberen om nieuwe vormen van samenwerking en vriendschap te ontwikkelen.

VREDE? DOE HET GEWOON!
Dit doen is het beste antwoord op onverschilligheid en de beste manier om anderen te inspireren om het ook te doen. Alleen praten, dromen en zingen brengt vrede niet dichterbij. Vredesopbouw is een werkwoord. Daarom ondersteun ik MasterPeace en haar hoofddoel: “Schep Vrede. Samen”. Dit omdat MasterPeace artiesten, kunstenaars, studenten, activisten, reizigers en anderen samenbrengt, over grenzen van cultuur, geloof, kleur en zelfs haat heen. MasterPeace steunt vredesopbouw in de breedste zin. Het is een platform voor ieder die muziek en kunst verkiest boven wapens. Samen met MasterPeace ben ik van mening dat gewapende conflicten nooit duurzame oplossingen zullen brengen. Ze slorpen alleen geld, energie en natuurlijke bronnen op die nodig zijn om de Millenniumdoelen* te realiseren en gezondheid, educatie, milieu en de toekomst als geheel te verbeteren. “Wees de verandering die je wilt zien” (Mahatma Gandhi)

[*Zie: www.masterpeace.org en www.millenniumdoelen.nl ]