samenvoorvredeinkleuren
Beweging voor
Geweldloze Kracht

Adres:
Stichting voor Actieve Geweldloosheid (SVAG) Postbus 288
5280 AG Boxtel

Postbankgiro: 266551

E-mail:
info@ geweldloosactief.nl

Websites:
www. geweldlozekracht.nl www. samenvoorvrede.nlOproep van het WereldMarsTeam:
"Wees een van de moedigen en help ons om een nieuw, geweldloos mondiaal bewustzijn te scheppen."

Op 1 november kwam een afvaardiging van 7 leden van het internationale team (50 leden) van de ‘WereldMars voor Vrede en Geweldloosheid’ in Amsterdam aan. Gedurende 3 maanden (van 2 oktober 2009 tot 2 januari 2010) reizen zij door ongeveer 100 landen (van Nieuw-Zeeland naar Zuid-Argentinië). Er waren in Amsterdam diverse activiteiten georganiseerd. In Rotterdam vond (2 nov.) een gesprek op het stadhuis plaats en hield Ruud Lubbers een toespraak bij het Erasmus Standbeeld. De dag erna was er in Den Haag een ontvangst door, en gesprek met, politici in het parlement waar het WereldMarsManifest (*) overhandigd werd en een samenkomst bij het Vredespaleis.

De WereldMars staat symbool voor het appèl van miljoenen mensen die een eind willen maken aan het toenemende geweld, gevoed door eigenbelang, angst en wraak, dat met de dag ‘normaler’ en gevaarlijker wordt en steeds meer infiltreert in het menselijk bestaan.

Vandaar deze oproep om ons als mensheid, uit alle landen en van verschillende geloven en culturen, te verenigen. Dit om samen het mondiale bewustzijn te bevorderen dat vooral via de kracht van de geweldloze benadering ons een toekomst geboden kan worden.

Voor inspirerende foto’s en videobeelden ga naar www.theworldmarch.org.

(*) klik aan: Manifest van de WereldMars.

Zie ook de videoclip (ong. 3 minuten) van de WereldMars Song op:

http://www.youtube.com/watch?v=yJU1YC_JbbI