samenvoorvredeinkleuren
Beweging voor
Geweldloze Kracht

Adres:
Stichting voor Actieve Geweldloosheid (SVAG) Postbus 288
5280 AG Boxtel

Postbankgiro: 266551

E-mail:
info@ geweldloosactief.nl

Websites:
www. geweldlozekracht.nl www. samenvoorvrede.nl1000 STUDENTEN
DOEN BELOFTE GEWELDLOOSHEID
5850 STUDENTEN
NEMEN DEEL AAN GANDHI VREDESEXAMEN*

Op 2 oktober j.l. (Gandhi’s geboortedag en Internationale Dag voor Geweldloosheid) werd door de Universiteit van Mumbai (India) een grote manifestatie georganiseerd waar ongeveer 1000 studenten aan deelnamen. Het programma richtte zich op bewustwording onder jongeren met betrekking tot geweldloosheid, tolerantie, respect voor de mensenrechten en de fundamentele vrijheden van ieder, democratie, ontwikkeling, onderling begrip en respect voor verscheidenheid. Benadrukt werd dat het hoogst urgent is dat studenten vrede, waarheid en geweldloosheid bevorderen. Het programma werd afgesloten met een gezamenlijke belofte om aan vrede en geweldloosheid te werken en zich ervoor in te zetten om alle geschillen via dialoog en grondwettelijke middelen op te lossen en naar wereldvrede te streven.

“Electronische media als televisie, films en videogames hebben een ondermijnend effect op de geest van studenten door hen vijandiger en gewelddadiger te maken. Studenten lossen hun ruzies op via het gebruik van wapens. De pistoolcultuur ontwikkeld zich in snel tempo over de wereld. Waarden-educatie is daarom nodig om moraliteit en vreedzame conflictoplossing onder studenten levend te houden. Mahatma Gandhi’s waarden van Waarheid en Geweldloosheid kunnen voor een dergelijke educatie het beste als instrument dienen,” aldus de organisatie Mumbai Sarvodaya Mandal, die op 2 oktober j.l. het Gandhi Vredesexamen organiseerde voor studenten van een aantal hogescholen. 5850 studenten kwamen op deze dag bijeen om het examen af te leggen dat gebaseerd was op boeken van Gandhi. De deelnemers moesten 80 vragen beantwoorden. Studenten vertelden, na het examen, dat zij geïnspireerd waren door Gandhi’s opvattingen en dat ze zouden proberen om ze in hun dagelijks leven over te nemen.

*Deze berichten zijn overgenomen van het “Mahatma Gandhi Community Forum; news & views on Mahtma Gandhi, Peace and Nonviolence”, dat bijna elke week een ruim aantal Engelstalige artikelen en berichten hierover via internet verspreidt. Men kan zich kosteloos abonneren via www.gandhiserve.org