samenvoorvredeinkleuren
Beweging voor
Geweldloze Kracht

Adres:
Stichting voor Actieve Geweldloosheid (SVAG) Postbus 288
5280 AG Boxtel

Postbankgiro: 266551

E-mail:
info@ geweldloosactief.nl

Websites:
www. geweldlozekracht.nl www. samenvoorvrede.nl‘BETER GEWELDLOOS’
Het ‘Platform Vredescultuur’ heeft, op basis van 9 aspecten van geweldloosheid, een uitgebreide inventarisatie gemaakt van organisaties, activiteiten, trainingen en achtergrondinformatie die bijdragen aan een vredescultuur in Nederland. Van de inventarisatie is het boekje ‘Beter Geweldloos’ gemaakt dat tijdens de Vredesweek werd gepubliceerd.

Negen aspecten
Elk van de negen aspecten (te beginnen met ‘geweldloos bewustzijn’ en vervolgens ‘geweldloze communicatie, zelfverdediging, conflictpreventie, conflictoplossing, actie, defensie, levensstijl, cultuur’) werd kort ingeleid door Hans Feddema, waarna per thema praktische informatie gegeven wordt. Hierdoor is een beknopt overzicht ontstaan van de vele aspecten van geweldloosheid, voortkomend uit de kracht die het ontstaan van alle leven vormt en met een enorm potentieel om tot een rechtvaardig en duurzaam samenleven te komen. De titel ‘Beter Geweldloos’ heeft dan ook een dubbele betekenis. Naar de Platform-organisaties toe om de geweldloze benadering nog verder te ontwikkelen en doeltreffender te maken; naar buiten toe om het streven naar een ‘Cultuur van Vrede en Geweldloosheid’ een extra stimulans te geven.

Bredere campagne
Het boekje is onderdeel van de bredere campagne ‘Beter Geweldloos’, waarvoor ook stickers verkrijgbaar zijn. Diverse activiteiten van de lidorganisaties van het Platform Vredescultuur zullen in het teken staan van deze campagne. Het Platform hoopt hiermee meer mensen, organisaties en instanties te laten nadenken over het belang van geweldloos zijn en geweldloos handelen.
Bestellen
Het boekje ‘Beter Geweldloos’ (72 blz., met illustraties, en in handzaam formaat van 10 x 15 cm) kost E 3,- (+ E 1,32 porti). De stickers met de tekst “Beter Geweldloos! www.vredescultuur.nl” kosten E 3,- per 10 stuks. Te bestellen via email platform@vredescultuur.nl of Platform Vredescultuur, Postbus 1528, 3500 BM Utrecht.