samenvoorvredeinkleuren
Beweging voor
Geweldloze Kracht

Adres:
Stichting voor Actieve Geweldloosheid (SVAG) Postbus 288
5280 AG Boxtel

Postbankgiro: 266551

E-mail:
info@ geweldloosactief.nl

Websites:
www. geweldlozekracht.nl www. samenvoorvrede.nl“HET HEDENDAAGSE TERRORISME,
2001-2008”
Henk Wesseling
De terreuraanslagen van 11 september 2001 vormden voor Henk Wesseling, reeds vele jaren als vrijwilliger actief voor Peace Brigades International, aanleiding om zich te verdiepen in het verschijnsel terrorisme. Na intensieve bestudering hiervan verscheen dit voorjaar ‘Het hedendaagse terrorisme, 2001-2008; feiten, meningen en persoonlijk commentaar.’

Inhoud
In 8 hoofdstukken komen de volgende aspecten aan bod:
1. Wat zijn de kenmerken van het hedendaagse terrorisme?
2. Wat zijn de oorzaken van het hedendaagse terrorisme?
3. Hoe is op het hedendaagse terrorisme gereageerd?
4. Hoe kwamen in de reacties twee grondrechten (vrijheid van meningsuiting en van     onderwijs) aan de orde?
5. Welke waren de internationale politieke en militaire reacties na de      terreuraanslagen van 11 september?
6. Hoe zag het Nederlandse overheidsbeleid inzake terreurbestrijding en      binnenlandse veiligheid er uit?
7. Wat werd er geschreven over het verschijnsel angst?
8. Terroristen, wat voor mensen zijn dat eigenlijk?


Transformatie
Na ruim zes jaar intensief gevolgd te hebben hoe in die periode de strijd tegen het terrorisme is gevoerd, met gewelddadige en niet-gewelddadige middelen, kwam Henk Wesseling tot de conclusie dat deze middelen een wereld zonder terreur geen stap dichterbij hebben gebracht. Het vuur van de terreur is eerder aangewakkerd dan dat het zachter is gaan branden, laat staan gedoofd. Mede door deze waarneming is hij toegegroeid naar de gedachte dat er een andere weg moet zijn naar vrede, en wel die van de transformatie. Dit staat voor: ‘vrede door de kracht van de liefde’ of ‘als je vrede wilt, wees dan vrede’. “Het is een innerlijk proces waarin gedachten van oorlog (ook oorlog in mijn eigen hoofd) plaats moet maken voor gedachten van vrede. (…) Het is, samenvattend, een proces dat mij kan leren dat vrede zich zal vermenigvuldigen naarmate meer mensen in hun denken vredevol en liefdevol zullen zijn,” aldus de auteur.
Hoe te bestellen
De publicatie (op A4-formaat, 90 blz.) is te bestellen door storting van E 12,- op giro 235356 t.n.v. H.Wesseling te Leusden.