samenvoorvredeinkleuren
Beweging voor
Geweldloze Kracht

Adres:
Stichting voor Actieve Geweldloosheid (SVAG) Postbus 288
5280 AG Boxtel

Postbankgiro: 266551

E-mail:
info@ geweldloosactief.nl

Websites:
www. geweldlozekracht.nl www. samenvoorvrede.nl‘Nu weet ik dat alleen God een mensenleven mag nemen.’
PALESTIJNSE VROUW
DIE BOM ZOU PLAATSEN
ZOEKT NU INSPIRATIE BIJ GANDHI
Een vrouw die bijna een zelfmoordbom geplaatst had is nu voorvechtster voor vrede in het Midden-Oosten geworden. Hiertoe heeft ze inspiratie gezocht bij Mahatma Gandhi.
Martelaar
“Ik bewonder de strijd van Mahatma Gandhi, maar de Israëli’s gebruiken ook geweld en ze zijn niet veranderd. Maar nu weet ik dat alleen God een mensenleven mag nemen”, zegt Shifa al-Qudsi. Ze brengt het verschrikkelijke moment in herinnering dat ze geholpen werd een martelaar voor de Islamitische zaak te worden en vertelt hoe een jongeman van de Al-Aqsa Brigade haar zelfmoordvest controleerde dat aan haar lichaam was vastgemaakt, zodat ze er zeker van waren dat de explosieve lading op de juiste wijze verbonden was. Hij zei haar “Je hoeft alleen nog maar op de knop te drukken”. “Het was het moeilijkste, het verschrikkelijkste moment in mijn leven. Ik deed wat me gevraagd werd en ik maakte mijn testament, waarin ik mijn zes jaar oude dochter en mijn ouders probeerde uit te leggen wat ik deed. Ik stuurde ook een bericht naar de Israëli’s en naar de buitenwereld dat ik een vechtster voor de vrijheid was en geen terrorist.” Aldus de woorden van de 24-jarige schoonheidsspecialiste zoals die in The Independent werden weergegeven.

‘Strijders voor Vrede’
Ze herinnert zich dat ze van haar huis in Tulkarem op de Westoever naar het nabijgelegen Israëlische Netanya werd gestuurd om er de supermarkt op te blazen. Qudsi werd echter bij een inval op de vroege ochtend in haar huis in april 2002 gearresteerd, voordat ze haar opdracht kon uitvoeren. Naar ze zelf gelooft, werd ze door een informant in de Palestijnse gelederen verraden. Ze werd veroordeeld en zat zes jaar in de gevangenis, maar sinds haar vrijlating in januari gaat ze een andere weg. Ze is nu een van de ‘Strijders voor Vrede’.

De Palestijnse vrouw is nu 30 jaar. Ze is nog steeds nationaliste maar doet wat ze kan om de geweldspiraal te doorbreken als lid van de groep van Israëlische en Palestijnse campagnevoerders die een tweestatenoplossing voor Midden-Oosten-probleem voorstaan. ‘Strijders voor Vrede’ werd in 2005 in het geheim opgezet door een handvol Palestijnen en Israëli’s die ieder aan hun kant hadden gevochten. Een jaar later kwam de groep in de openbaarheid. Er zijn inmiddels meer dan 150 leden en ze geven lezingen om hun pas tot stand gekomen samenwerking als model voor de vrede onder de aandacht te brengen. Het was tijdens haar gevangenschap, een tijd dat ze haar dochter niet meer dan drie keer zag, dat één van haar Israëlische bewaarders Qudsi ertoe bracht om haar opvattingen, die op geweld gericht waren, in een gerichtheid op vrede te doen keren. Qudsi herinnert zich hoeveel pijn het haar deed om van haar dochter afscheid te nemen voor ze haar zelfmoordaanslag zou gaan ondernemen. Ze had haar dochter na de scheiding van haar man alleen opgevoed. Haar dochter bleef maar huilen en zei: “Doe het niet, blijf bij me. Niemand zal voor me zorgen als je weggaat.” De Israëli’s bleken, zo zei ze, erg gedetailleerde informatie over haar plan te hebben. Een week later werd degene doodgeschoten die een tweede bom zou leggen en drie andere leden van de cel werden opgepakt. Sinds haar vrijlating werkt Qudsi weer in haar schoonheidssalon en heeft ze haar studie weer opgepakt om haar middelbare school af te maken en een studie Hebreeuws en Engels te beginnen. Bron: Mahatma Gandhi Community Forum d.d. 1 sept.2008 (zie: www.gandhiserve.org).