samenvoorvredeinkleuren
Beweging voor
Geweldloze Kracht

Adres:
Stichting voor Actieve Geweldloosheid (SVAG) Postbus 288
5280 AG Boxtel

Postbankgiro: 266551

E-mail:
info@ geweldloosactief.nl

Websites:
www. geweldlozekracht.nl www. samenvoorvrede.nlTENTOONSTELLING 1000 VREDESVROUWEN
UIT ALLE WERELDDELEN
Met als doel grotere bekendheid te geven aan het werk dat vrouwen doen voor vrede en mensenrechten, werden in 2005 gelijktijdig 1000 vrouwen uit meer dan 150 landen (waaronder vijf uit Nederland) voorgedragen voor de Nobel Vredesprijs. Hoewel de prijs niet aan hen werd toegekend leidde dit initiatief er wel toe dat de internationale tentoonstelling “1000 Vredesvrouwen uit alle Werelddelen” ontstond en een Engelstalig boek van 2200 pagina’s en met 800 foto’s.

Expo duizend vrouwen

De tentoonstelling geeft een indrukwekkend beeld van het veelzijdige werk van vrouwen, wereldwijd, op het gebied van:
* Verzoening & Wederopbouw
* Vrouwenrechten – Mensenrechten
* Minderheden & Inheemse Volken
* Economische Rechten & Levensonderhoud
* Rechtvaardigheid & Vrede
* Vrouwen, Gezondheid & Vrede
* 1000 Manieren van Onderwijs
* Milieurechtvaardigheid & Ecologische Veiligheid.
Twee jaar geleden was de Nederlandse versie van de tentoonstelling klaar, welke men op aanvraag kan lenen. Voor meer informatie zie de website www.vrouwenvoorvrede.nl .