samenvoorvredeinkleuren
Beweging voor
Geweldloze Kracht

Adres:
Stichting voor Actieve Geweldloosheid (SVAG) Postbus 288
5280 AG Boxtel

Postbankgiro: 266551

E-mail:
info@ geweldloosactief.nl

Websites:
www. geweldlozekracht.nl www. samenvoorvrede.nlNIEUWE DVD VAN MARCEL MESSING:
“HET WITTE GAT, DOORBRAAK IN BEWUSTZIJN”
Als vervolg op de DVD “WWW.Worden Wij Wakker?” (uit 2006), waarin schrijver en filosoof Marcel Messing sprak over de machten en krachten op en achter het wereldtoneel, is voorjaar 2008 de DVD “Het Witte Gat, doorbraak in bewustzijn” uitgebracht. Een fascinerend gesprek over de crisis waarin het individueel bewustzijn is geraakt en ons gezamenlijke spirituele pad naar wie we werkelijk zijn.
Ik-bewustzijn of Kosmisch Bewustzijn?
Gedurende ruim honderd minuten kan men kijken en luisteren naar hetgeen Marcel Messing, in gesprek met Wido Blokland, ons aanreikt over de ingrijpende veranderingen die aan het plaatsvinden zijn. Voor het eerst wordt ons gezamenlijke spirituele zijn bedreigd en wel door krachten (gevormd door de top van de machtselite) die, door het in gang zetten van geweldssituaties enerzijds en het ieder voorhouden van de ‘veiligheidsmythe’ anderzijds, processen en technologieën (zoals chip-registratiesystemen en chip-beïnvloedingssystemen) in gang zetten om de mensheid onder totale controle te houden en naar zijn hand te zetten, omwille van persoonlijke rijkdom en macht. Het “ik-bewustzijn” ten top, dat zich volkomen op het eigenbelang richt, versus het “kosmisch bewustzijn” dat zich op de samenhang, het geheel, de verbondenheid, de eenheid richt. Het ik-bewustzijn, het dualistische bewustzijn, dat ons scheidt van het algehele bewustzijn, het eenheidsbewustzijn. “Te zeer zijn we vergeten dat we wezens van het geheel zijn en draait alles steeds meer om het ik; om het pakken, het grijpen en graaien.”
In duidelijke taal met een positieve ondertoon roept Marcel Messing op tot een strijd van bewustmaking en informatie, echter zonder geweld, zonder vijandbeeld en zonder manipulatie omdat dit niet in overeenstemming is met het wezen van het spirituele zijn.
Hoe te bestellen?

De DVD “Het Witte Gat, doorbraak in bewustzijn” kost E 5,00, en bij een afname van 10 stuks E 3,00. Mail voor meer informatie of bestellingen naar: dvdgewenst@gmail.com. Ook de DVD “WWW.Worden Wij Wakker?” is daar nog te bestellen. In een aantal spirituele boekwinkels zijn de DVD’s eveneens te koop. Zie ook de website www.wijwordenwakker.org

[Marcel Messing studeerde antropologie, filosofie en vergelijkende godsdienstwetenschappen. Hij geniet nationale en internationale bekendheid door zijn vele boeken, lezingen en studiedagen. Wido Blokland is beeldend kunstenaar en is eveneens filosofisch geschoold.]