samenvoorvredeinkleuren
Beweging voor
Geweldloze Kracht

Adres:
Stichting voor Actieve Geweldloosheid (SVAG) Postbus 288
5280 AG Boxtel

Postbankgiro: 266551

E-mail:
info@ geweldloosactief.nl

Websites:
www. geweldlozekracht.nl www. samenvoorvrede.nlBIBLIOGRAFIE VAN GEWELDLOZE ACTIE:
PEOPLE POWER AND PROTEST SINCE 1945
Deze bibliografie, in 2006 in Engeland verschenen en samengesteld door drie vooraanstaande geweldloze activisten en onderzoekers (April Carter, Howard Clark en Michael Randle), bevat een indrukwekkend overzicht van welgeteld 938 publicaties. Verdeeld over 9 actie-gebieden, steeds kort ingeleid, wordt informatie over de publicaties gegeven (uitgever, jaar, aantal pag.) en een beschrijving van de inhoud. Een uitgebreid naam- en trefwoordenregister maakt het boek, van 200 pag., compleet. Alle eventueel nog niet vermelde literatuur en alles wat na 2006 verschijnt wordt via de website www.civilresistance.info aangevuld. Voor activisten en vredesonderzoekers, en ieder die zich wil verdiepen in positieve sociale verandering via vreedzame middelen en methoden een waardevol naslagwerk.
Het boek “People Power and Protest since 1945: a bibliography of nonviolent action”
is te bestellen voor E 13 (incl. toezendkosten) bij Housmans Bookshop, 5 Caledonian Road, Kings Cross, London N1 9DX, Great Britain; website: www.housmans.com / ISBN 0 85283 262 1
Vertaalde tekst van de achterkant van het boek:
“Biedt een buitengewone schat aan ervaringen…. en ….. bewijst een echte dienst aan al die mensen die een positieve sociale verandering met behulp van vreedzame middelen nastreven,”
Prof. Paul Rogers, Afdeling voor Vredesstudies van de Bradford Universiteit. Voorbeelden van massaal volksverzet tegen onderdrukking en frauduleuze verkiezingen zijn er de afgelopen jaren steeds meer, van de Filippijnen in 1986 tot aan de Oekraïne in 2004. Zoals deze bibliografie laat zien hebben de vredesbeweging, de feministische en de groene bewegingen en die voor mondiale sociale gerechtigheid het repertoire van de geweldloze actie gebruikt en uitgebreid. Bovendien nemen inheemse volken, boeren, arbeiders, werklozen en daklozen overal in de wereld vaak hun toevlucht tot geweldloos protest, wanneer ze zich tegen verschillende vormen van onrecht of bedreiging van hun leefomgeving verzetten. De rol van vrouwen en studenten bij veel campagnes wordt hier ook gedocumenteerd.
Deze geannoteerde bibliografie met bijna 940 verwijzingen met toelichting biedt ons zowel een gids van recente campagnes als van de praktijk van de geweldloze actie. Centraal staan de bewegingen of protesten sinds 1945, maar deel A bevat ook verwijzingen naar Gandhi, naar de klassieke werken op het gebied van de geweldloosheid en naar overzichten met veel vroegere voorbeelden van geweldloos verzet.
Niet alle bewegingen in dit boek zijn uitsluitend geweldloos en sommige werpen zeer controversiële vraagstukken op. Bij elke campagne geeft de inleiding relevante historische achtergrondinformatie en kritische opmerkingen. De geselecteerde boeken, pamfletten en artikelen vertegenwoordigen waar mogelijk academische literatuur, journalistiek werk, geschriften uit de bewegingen zelf en verschillende ideologische perspectieven. Literatuur betreffende training voor geweldloze actie, andere bibliografieën, websites en bibliotheekbronnen worden op het einde gegeven.
Deze bibliografie is met name nuttig voor activisten en vredesonderzoekers, maar kan ook nuttig zijn voor studenten en academici die zich richten op de geschiedenis, politiek of sociologie van volksbewegingen in de hele wereld.

Zie ook: Inhoudsoverzicht Bibliografie People Power and Protest since 1945