samenvoorvredeinkleuren
Beweging voor
Geweldloze Kracht

Adres:
Stichting voor Actieve Geweldloosheid (SVAG) Postbus 288
5280 AG Boxtel

Postbankgiro: 266551

E-mail:
info@ geweldloosactief.nl

Websites:
www. geweldlozekracht.nl www. samenvoorvrede.nl

Zie ook:

Handboek Geweldloze Kracht

Kernactiviteiten
in de komende 5 jaarHOE KAN HET WERK VAN DE
“BEWEGING VOOR GEWELDLOZE KRACHT” WORDEN ONDERSTEUND?
  1. Door in je/uw eigen leven ‘geweldloze kracht’ tot verdere ontwikkeling te brengen.
  2. Door je/u in te zetten voor een of meerdere activiteiten van onze organisatie. Zie: “kernactiviteiten in de komende 5 jaar”.
  3. Door ons werk financieel te ondersteunen.
Voor onze inkomsten zijn we geheel afhankelijk van de bijdragen van onze donateurs. Samen met hen kunnen we een belangrijke bijdrage leveren aan een vreedzamer wereld die we speciaal ook alle kinderen zo toewensen. Als richtlijn voor een financiële bijdrage geven we:

€ 20,00 (of meer) per jaar als donateursbijdrage;
€ 12,00 (of meer) per jaar als basisdonatie.

Ieder die ons werk met € 12 of meer per jaar ondersteunt, ontvangt elk voor- en najaar het informatie-bulletin Geweldloze Kracht (4 pag.) en, indien gewenst, de nieuwe aanvullingen van het “Handboek voor een Vreedzamer, Respectvoller en Veiliger Samenleving” (2 x ong.12 pag. per jaar). Zie: Handboek Geweldloze Kracht.
JA, ik wil als volgt ondersteunen:

* meewerken aan een of meer activiteiten (zie mijn reactie hieronder).

* ik stort een donatie op bankrek. NL93 INGB 0000 266551 t.n.v. Stichting voor
               Actieve Geweldloosheid, (Graag uw adres bij uw storting vermelden.).

Ik wil bovendien:
* een kort bericht, via e-mail, als het nieuwe nummer verschijnt van                Webblad Samen voor Vrede.

*Klik, indien gewenst, het vakje aan en type JA in.

Ruimte voor reactie, opmerkingen en voorstellen

Dhr./Mw.

Achternaam

tussenvoegsel

Voorletters

Straat + nr.

Postcode

Woonplaats

Email

Datum

Wij kunnen de aanvraag alleen uitvoeren als u de blauwe gegevens invult!

(Na het versturen even wachten in verband met de verwerking.)