samenvoorvredeinkleuren
Beweging voor
Geweldloze Kracht

Adres:
Stichting voor Actieve Geweldloosheid (SVAG) Postbus 288
5280 AG Boxtel

Postbankgiro: 266551

E-mail:
info@ geweldloosactief.nl

Websites:
www. geweldlozekracht.nl www. samenvoorvrede.nl

Zie ook:

Kijkpagina's Handboek

Kernactiviteiten
in de komende 5 jaarGeschenk voor de Mensheid:

voor iedereen
HANDBOEK VOOR EEN VREEDZAMER, RESPECTVOLLER EN VEILIGER SAMENLEVING
Sinds 45 jaar (vanaf voorjaar 1963), zijn we met ons werk voor de bevordering van actieve geweldloosheid bezig. In de komende 5 jaar willen we onze aandacht onder andere richten op het samenbrengen van wat we in al die jaren ontdekt, ontwikkeld en voortgebracht hebben. Dit in de vorm van een up to date losbladig ‘Handboek voor een Vreedzamer, Respectvoller en Veiliger Samenleving’. We gaan, pagina voor pagina voortbouwend, een naslagwerk maken vol bruikbaar en inspirerend materiaal voor onze samenleving en komende generaties. Want Geweldloze Kracht is zowel een levenskwaliteit als een samenlevingskwaliteit die ieder een duurzaam en menswaardig leven kan brengen, waar ook ter wereld.
Opzet
Het Handboek wordt als volgt opgebouwd:
 1. Openingspagina’s en inhoud
 2. Inspirerende personen van de geweldloze beweging;
 3. Belangrijke organisaties van de geweldloze beweging;
 4. Beginselen, middelen en methoden van de geweldloze beweging;
 5. Vredesvaardigheden voor het dagelijks handelen (leefstijl, omgangskunde, burgerschap);
 6. Vreedzame conflicthantering (persoonlijk, sociaal, regionaal, nationaal, internationaal);
 7. Indrukwekkende voorbeelden van geweldloze acties en campagnes;
 8. Bijzondere foto’s, gedichten, songs, uitspraken en ideeën;
 9. Informatie over belangwekkende tentoonstellingen, voorstellingen, films en boeken etc.;
 10. Historische ontwikkelingen, belangrijke leerpunten, onderzoek, wensen;
 11. Trefwoorden-index.
De constructieve inbreng van ieder hierbij zien we graag tegemoet.
Internationaal
Bij de samenstelling van het Handboek baseren we ons op materiaal uit binnen- en buitenland. En terwijl we de Nederlandse uitgave samenstellen, bereiden we een Engelstalige uitgave voor die over enkele jaren (afhankelijk van de vorderingen) via internet in de gehele wereld beschikbaar zal zijn. Vanaf dat moment kan de informatie op mondiaal niveau verrijkt en aangevuld worden en kan er bovendien een internationaal forum ontstaan voor uitwisseling van gedachten, ideeën, zorgen, voorstellen en overleg. Met uw inbreng en financiële ondersteuning, in de komende 5 jaar, zal dit uw en ons ‘Geschenk voor de Mensheid’ zijn. Het begin is er: de eerste pagina’s zijn gedrukt en verstuurd!
Hoe te bestellen?
Ieder die ons werk met € 12 of meer per jaar ondersteunt ontvangt elk voorjaar en elk najaar ongeveer 12 pag. van het Handboek (dus ong. 24 pag. per jaar). Bovendien ondersteunt u daardoor tevens de 8 andere kernactiviteiten van onze organisatie (zie: ‘Kernactiviteiten in de komende 5 jaar’). Wilt u de eerste set, van 10 pagina’s, ter kennismaking ontvangen stort dan € 5 of bekijk enkele pagina’s onder ‘Kijkpagina’s Handboek’.
De € 12 of € 5 kunt u storten op giro 266551 t.n.v. Stichting voor Actieve Geweldloosheid, Postbus 288, 5280 AG Boxtel onder vermelding van: Handboekpag. sturen aan …… en dan uw naam en adres vermelden. (Bij betaling via internet vermelden banken soms geen adresgegevens. Type ze daarom onder 'mededelingen' erbij.)
Bouw mee aan een andere wereld waarin het doeltreffend aanpakken en oplossen van bedreigingen, belangentegenstellingen en problemen van mensen en mensheid op basis van vreedzame manieren, middelen en methoden vanzelfsprekend wordt. Dit Handboek wil daartoe: inspireren, bewustmaken, doen. Want we creëren waarin we investeren.