samenvoorvredeinkleuren
Beweging voor
Geweldloze Kracht

Adres:
Stichting voor Actieve Geweldloosheid (SVAG) Postbus 288
5280 AG Boxtel

Bankrekening:
NL93 INGB 0000 2665 51

E-mail:
info@ geweldloosactief.nl

Websites:
www. geweldlozekracht.nl www. samenvoorvrede.nl

Zie ook:

Kernactiviteiten
in de komende 5 jaar




HANDBOEK VOOR EEN VREEDZAMER, RESPECTVOLLER EN VEILIGER SAMENLEVING

150 Inspirerende Personen

Overzicht van 150 personen (van 4600 jaar geleden tot vandaag aan toe) die van belang zijn voor de internationale geweldloze beweging. Over elke persoon wordt een pagina geschreven die hier is in te zien. Een begin wordt gemaakt met de eerste zes.