samenvoorvredeinkleuren
Beweging voor
Geweldloze Kracht

Adres:
Stichting voor Actieve Geweldloosheid (SVAG) Postbus 288
5280 AG Boxtel

Bankrekening:
NL93 INGB 0000 2665 51

E-mail:
info@ geweldloosactief.nl

Websites:
www. geweldlozekracht.nl www. samenvoorvrede.nl

Zie ook:

Kernactiviteiten
in de komende 5 jaar
Geschenk voor de Mensheid:

voor iedereen
HANDBOEK VOOR EEN VREEDZAMER, RESPECTVOLLER EN VEILIGER SAMENLEVING
Handboek-introductie-pagina

Opzet
Het Handboek Geweldloze Kracht voor een Vredevolle Samenleving wordt als volgt opgebouwd:
Internationaal
Bij de samenstelling van het Handboek baseren we ons op materiaal uit binnen- en buitenland. Terwijl we de Nederlandse uitgave samenstellen, bereiden we een Engelstalige uitgave voor die in 2016 via internet in de gehele wereld beschikbaar zal zijn. Vanaf dat moment kan de informatie op mondiaal niveau verrijkt en aangevuld worden en kan er bovendien een internationaal forum ontstaan voor uitwisseling van gedachten, ideeŽn, zorgen, voorstellen en overleg.

Geweldloze Kracht is zowel een levenskwaliteit als een samenlevingskwaliteit die ieder een duurzaam en menswaardig leven kan brengen, waar ook ter wereld.