samenvoorvredeinkleuren
Beweging voor
Geweldloze Kracht

Adres:
Stichting voor Actieve Geweldloosheid (SVAG) Postbus 288
5280 AG Boxtel

Bankrekening:
NL93 INGB 0000 2665 51

E-mail:
info@ geweldloosactief.nl

Websites:
www. geweldlozekracht.nl www. samenvoorvrede.nl

Zie ook:

Kernactiviteiten
in de komende 5 jaarGeschenk voor de Mensheid:

voor iedereen
HANDBOEK VOOR EEN VREEDZAMER, RESPECTVOLLER EN VEILIGER SAMENLEVING
Ruim 50 jaar (vanaf voorjaar 1963), zijn we met ons werk voor de bevordering van actieve geweldloosheid bezig. Sinds 2008 richten we onze aandacht onder andere op het samenbrengen van wat we in al die jaren ontdekt, ontwikkeld en voortgebracht hebben. Dit in de vorm van een actueel losbladig ‘Handboek Geweldloze Kracht voor een Vredevolle Samenleving’. We maken, op basis van 24 pagina’s per jaar, een naslagwerk vol bruikbaar en inspirerend materiaal voor onze samenleving en komende generaties. In 2016 waren ongeveer 250 pagina’s (van de gedrukte Nederlandstalige uitgave) klaar zijn. In 2018 zal alles, in het Nederlands en Engels, op speciale websites voor ieder beschikbaar zijn.

Voortgang / Inhoud / Hoe te bestellen (WA.3.1)Bouw mee aan een andere wereld waarin het doeltreffend aanpakken en oplossen van bedreigingen, belangentegenstellingen en problemen van mensen en mensheid op basis van vreedzame manieren, middelen en methoden vanzelfsprekend wordt.
Dit Handboek wil daartoe: inspireren, bewustmaken, doen.
Want we creëren waarin we investeren.