samenvoorvredeinkleur

webblad
SAMEN VOOR VREDE
klik hier voor een gratis
ABONNEMENT
en ontvang een kort
bericht als het nieuwe
nummer verschijnt.


button voor anbi-info

ondersteuning

mailbutton

'Samen voor Vrede' is het
digitale tijdschrift van de
Beweging voor
Geweldloze Kracht
Zie ook:

Handboek Geweldloze Kracht voor een Vredevolle Samenleving.

www.geweldlozekracht.nl

aktieagenda.nl

Streven:
als ‘Beweging voor Geweldloze Kracht’ willen we mogelijkheden ontwikkelen om via vreedzame manieren, middelen en methoden tot een vreedzamer, respectvoller en veiliger samenleving te komen.
Hoe:
door middel van informatie, folders, gesprekken, overleg, bijeenkomsten, cursussen, trainingen, lesmateriaal, audiovisueel materiaal, tentoonstellingen, onderzoek, artikelen, publicaties, spelen, webblad 'Samen voor Vrede' en website 'Geweldloze Kracht'.
Inspiratie:
onafhankelijk van religies of politieke stromingen worden we geïnspireerd door allen, reeds duizenden jaren en overal in de wereld, die persoonlijk of via bewegingen, organisaties of burgerinitiatieven opkomen voor ieders welzijn en voor de aarde, via vreedzame manieren, middelen en methoden.
Uitdaging:
Wat kan ik vandaag bijdragen aan een vreedzame, respectvolle en veilige samenleving op basis van deze manieren, middelen en methoden!

Adres:
Stichting voor Actieve Geweldloosheid (SVAG) Postbus 288
5280 AG Boxtel

Bankrekening:
NL93 INGB 0000 2665 51

E-mail:
info@geweldloosactief.nl

Websites:
www.geweldlozekracht.nl www.samenvoorvrede.nl

Donaties:
Onze organisatie is een ANBI-erkende instelling. Donaties zijn dus aftrekbaar voor de belasting (zie eind van deze pagina).

WELKOM BIJ ONS WEBBLAD
“SAMEN VOOR VREDE” - september 2018

Email voor SVAG-secretariaat / Samen voor Vrede: info@geweldloosactief.nl

Voor actuele internationale informatie zie: www.paceebene.org ‘Pace e Bene / Campaign Nonviolence’ (‘Vrede en Alle Goeds / Geweldloze Campagne’). Op verzoek ontvangt u hun wekelijkse gratis (Engelstalige) email-nieuwsbrief.


M.L. KIng

“Duisternis kan geen duisternis verdrijven; alleen het licht is daartoe in staat.
Haat kan geen haat verdrijven; alleen de liefde is daartoe in staat.”

Martin Luther King (1929 – 1968)

50 jaar geleden, op 4 april 1968,
overleed deze vermaarde geweldloze activist na een moordaanslag.


Gene Sharp

Gene Sharp overleden (1928 – 2018)

Op zondag 21 januari vierde Gene Sharp zijn 90-ste verjaardag. Een week later, op zondag 28 januari, overleed hij vreedzaam in zijn woonhuis in Boston (VS).

Voor de Internationale Geweldloze Beweging is Gene Sharp van grote betekenis geweest.

Via de naam ‘Gene Sharp’ zijn op internet vele reacties over zijn betekenis te vinden van medewerkers, organisaties en uit de nieuwsmedia, evenals persoonlijke ervaringen.


Inclusieve Vrede en Veiligheid:

17 DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELEN

OM ONZE WERELD BETER TE MAKEN (2016 – 2030)

Ban Ki-moon (VN-secretaris tot eind 2016):

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen zijn een te-doen-lijst voor mensen
en de planeet, en een blauwdruk voor succes. We zullen ook een nieuw mondiaal
partnerschap nodig hebben. We hebben actie nodig van iedereen, overal.
Zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelen zijn onze gids.”

Samenvatting van de belangrijkste informatie.

Kort overzicht van de Werelddoelen en hun Subdoelen

Openingstekst VN-Resolutie aanvaarding 17 Werelddoelen

De subdoelen van de 17 Werelddoelen.


Boodschap van Paus Franciscus voor de 50e Wereldvredesdag,
1 jan.2017: ‘Geweldloosheid: een stijl van Vredespolitiek.’

Van 11-13 april 2016 vond de Conferentie over Geweldloosheid en Rechtvaardige Vrede plaats in Rome, een historische gebeurtenis georganiseerd door onder meer Pax Christi International in samenwerking met de Pauselijke Raad voor Rechtvaardigheid en Vrede van het Vaticaan. Naar aanleiding daarvan besloot Paus Franciscus de ( op 1 jan.2017 50ste ) jaarlijkse Wereld Vrede Dag-Boodschap te wijden aan Geweldloosheid.

Lees hier de volledige tekst van de Vredesboodschap in het Nederlands.

Conferentie over Geweldloosheid en Rechtvaardige Vrede

Na een jaar van voorbereidingen vond van 11-13 april 2016 deze conferentie in het Vaticaan plaats. Ongeveer 80 vertegenwoordigers uit ongeveer 30 landen uit alle werelddelen namen er aan deel. In een unanieme verklaring riepen de aanwezigen de Katholieke Kerk op tot het streven om de ‘Evangelische Geweldloosheid’ te gaan volgen.

Lees hier de volledige Verklaring (in het Nederlands) van de deelnemers aan het eind van de Conferentie (13 april 2016).

Catholic Nonviolence Initiative

Door Pax Christi International is een speciale website opgezet waar heel veel informatie te vinden is over deze Conferentie en alle activiteiten die wereldwijd inmiddels opgezet worden om dit streven praktisch tot uitvoering te brengen.
Zie: www.nonviolencejustpeace.net .


Veel inzicht in het standpunt van de Katholieke Kerk geven ook:

Boodschap van de Paus aan de deelnemenden van de Conferenie in 2016. (Engels)

Openingstoespraak van de Conferentie in 2016 door Kardinaal Carl Turkson. (Engels)


Socioloog en Jurist Kees Schuyt:
‘Inventieve probleem- en conflictoplossing, daar gaat het om.’

Voorafgaand aan de presentatie van het boek ‘De boemerang van oorlog en geweld’ (29 okt. j.l.) hield professor Schuyt een zeer aansprekende inleiding waarin hij onder meer zei:
Socioloog en jurist
“Zelf zie ik de weg van de geweldloze conflictbeslechting,
een late uitvinding in de twintigste eeuw, die we heel serieus verder zouden moeten ontwikkelen.” Daarna beschreef hij vijf sociale situaties (vreedzame / problematische / potentievolle / conflictaangaande / oorlogvoerende situaties) en voegde daar de vraag aan toe: hoe kunnen we conflicten op een fatsoen-lijke, humane en niet-destructieve manier oplossen? Dit werkte hij vervolgens uit en liet zien hoe conflicten en problemen vanuit welke potentie (‘mogelijkheden’) getransformeerd kunnen worden richting vreedzame situaties, die nu maar al te vaak in de richting van geweld en oorlog gaan.
Voor de tekst van zijn inleiding en informatie over het genoemde boek, ga naar:
‘Inventieve probleem- en conflictoplossing, prof.Kees Schuyt’.


50 jaar
BEWEGING V00R GEWELDL0ZE KRACHT
1966 - 2016

Op 2 oktober j.l. (de Internationale Dag van de Geweldloosheid / Gandhi’s geboortedag) vierden we het 50-jarig bestaan van onze Stichting voor Actieve Geweldloosheid. Met 45 oud- en huidige bestuursleden, trainers, medewerkers en betrokkenen waren we bijeen in het EMMA-Centrum in Utrecht. Via presentaties bespraken we Kernpunten, Verleden, Heden en Toekomst van de Geweldloze Kracht.

Het filmpje ‘SVAG 50 jaar’ geeft een korte impressie van de middag. In het filmpje ‘PEACE + Nonviolent World’ staat een recente training van Nina Koevoets en haar team centraal. En Rivera Sun geeft haar kijk op ‘Geweldloze Kracht in de Wereld van Nu’.

svag 50 jaar

50 jaar ‘Stichting voor Actieve Geweldloosheid’ (SVAG) Een muzikale video-impressie in 5 minuten, Utrecht, 2 okt.2016.

https://www.youtube.com/watch?v=cPnKG8C0-Uo

22 deelnemers uit 11 landen: enthousiasme en verbondenheid! Zie ‘Onze boodschap aan de Wereld’ van de PEACE+ training (5 min. / aug.2016)

https://www.youtube.com/watch?v=vqzAA0OOB6w

In ‘SVAG 50 jaar’ zijn achtereenvolgens te zien: Wim Robben (secretaris SVAG) ), Michiel de Ligt (kleinzoon van Bart en Ina de Ligt), Gerritjan Huisman (zoon van Evert en Wil Huisman), Frank Jenniskens (muzikale bijdrage), Leonard Kater (piano), Hans Feddema (voorzitter SVAG), Saskia van Goelst Meijer (sprak over Bestaansvragen in een Kwetsbare Wereld), Nina Koevoets (trainster), Sjors Beenker (trainer), Willy Hensen (trainster Deugdenproject), Sytse en Marlies Tjallingii (trainers-echtpaar), Rivera Sun (activiste / trainster). [ Bart de Ligt, 1883-1938, is voor de geweldloze beweging van grote betekenis geweest. Evert Huisman, 1923 – 2009, nam het initiatief tot de oprichting van onze Stichting.]

Teksten van de Presentaties:

1.Programma en Welkom

2.Hans Feddema: Negen Kernpunten van Geweldloosheid

3.Wim Robben: De Ontwikkeling van Geweldloze Kracht

4.Saskia van Goelst Meijer: Geweldloosheid en Bestaansvragen in een Kwetsbare Wereld

5. Wat heeft de samenleving nodig? Sjors Beenker, Sytse en Marlies Tjallingii, Willy Hensen, Harky Klinefelter, Nina Koevoets, Rivera Sun (incl. Nederlandse tekst, op papier, van haar presentatie).


rivera sun

De inspirerende presentatie die Rivera Sun op 2 oktober 2016 hield (NL-ondertiteld)
Zie: https://youtu.be/_QXrSvR4zpc

 Rivera Sun in Nederland

RIVERA SUN:
‘Geweldloze Kracht in de Wereld van Nu’


In het kader van het 50-jarig bestaan van onze organisatie (2 oktober j.l. en dus tevens de Internationale Gandhi Dag), vertelde de Amerikaanse vredes- en milieu-activiste Rivera Sun (34) over haar inzet voor de groots opgezette ‘Campagne Geweldloosheid’ van ‘Pace e Bene’(‘Vrede en alle Goeds’), die in alle 50 staten opgezet wordt, evenals in 15 andere landen.
Ook sprak ze over de aanvullende campagne LIFE SHARE GROW (Leef Deel Groei), die ze afgelopen zomer zelf startte. Hiermee wil ze een ontwikkeling in gang zetten om aanwezige rijkdom beter te verdelen.
Haar inspirerende pleidooi is, met Nederlandse ondertiteling, te zien via:

https://youtu.be/_QXrSvR4zpc

Voor meer informatie:
- www.riverasun.com (klik bovenin ‘about’ aan)
- www.paceebene.org/programs/campaign-nonviolence
- www.livesharegrow.org‘Vredesactivist Bart de Ligt (1883-1938)’

Naar aanleiding van zijn befaamde vredespreek, gehouden in 1915 in de Hervormde Kerk in Eindhoven, werd Bart de Ligt verbannen uit de drie zuidelijk provincies van Nederland. Als jonge dominee moest hij daarom Nuenen verlaten, maar groeide hij uit tot een van de meest invloedrijke vredesactivisten van ons land.

De plaatselijke Heemkundekring organiseerde in 2015, samen met de Protestantse Gemeente Nuenen, een herdenkingsbijeenkomst. Voorjaar 2016 publiceerden zij een prachtig uitgegeven themanummer (van hun kwartaalblad) over De Ligt en de herdenking. Voor meer informatie hierover, alsmede door onze organisatie uitgegeven publicaties over Bart de Ligt, en de tekst van de lezing die Wim Robben namens de SVAG hield: Klik hierEen geweldloze familie in het Zuiderpark in Den Haag

Deelneemster aan de 1ste ToNoWo-training (aug.2015), Marieke Lisette van Andel, deelt haar ervaringen en schrijft onder andere: “Het resultaat van de training? Mooie herinneringen, concrete kennis en een goed netwerk.” ToNoWo staat voor: Towards a Nonviolent World.
Zie hier haar inspirerende verhaal.Dialoog voor Vreedzame Verandering

Begin september nam Nina deel aan de 5-daagse training ‘Dialogue for Peaceful Change’ die door de Nederlandse Stichting Oikos in het Corry Meela Center (Belfast) gegeven werd. Dit centrum werd in 1965 opgericht om te werken aan vrede en verzoening in Noord-Ierland maar heeft inmiddels een internationale omvang gekregen vanwege de ruim 10.000 mensen die jaarlijks naar het centrum komen.
Klik hier voor haar boeiende verslag.Op reis naar Israel-Palestina met 35 bevlogen jongeren

In november ging Nina naar Israel-Palestina, om een studiereis te begeleiden van 'Horizons', een jongerenorganisatie die in 2014 is opgericht. Ze schrijft onder andere over de diverse constructieve acties van Palestijnse burgers. Een van hen zegt: “Wij willen onszelf niet als slachtoffers zien. We willen niet weglopen voor onze problemen. En we willen niet meedraaien in de neerwaartse spiraal van geweld. Er is een vierde weg, die van geweldloze actie: we transformeren woede in iets constructiefs en zo bouwen we aan vrede en rechtvaardigheid.”
Zie hier haar inspirerende verhaal.Parijs 13 november2015
Parijs, november 2015Power to the people
Vier met ons de
Internationale Dag van de Geweldloosheid
Utrecht, 2 oktober (van 16.00 – 20.00 uur)


Doelgroep: ± 18 – 28-jarigen
Deelname: gratis (incl. lopend buffet)

Programma, met o.a. inbreng van de aanwezigen:

15:15 Inloop + consumptie
16:00 Opening & welkom
16:20 Vertel: situaties van Vrede en Geweld
16:50 Film fragment : ‘Alledaags Verzet’
17:00 Rula Asad, mede-oprichtster Syrian Female Journalists Network, vertelt over vredeswerk in Syrië, Marja Hanko vertelt over haar werk voor vluchtelingen die op Lesbos aankomen.
18:00 Lopend buffet
18:45 Geweldloze activisten (van de afgelopen 5000 jaar):wie kent ze?
19:00 Geweldloze aanpak: persoonlijk, sociaal, maatschappelijk, politiek
19:30 Informatie over workshops 'Geweldloze Methoden’ en afsluiting
20:00-
21:00
Hapjes en drankjes

Opgave voor 28 september via email: info@geweldloosactief.nl
(in verband met de catering) waarna ieder verdere informatie ontvangt.

wereldbolNina Koevoets: werken voor de SVAG

Sinds najaar 2014 is Nina betrokken bij de activiteiten van onze organisatie. Na periodes in Amerika, Israël-Palestina en India (waar ze trainingen op het terrein van geweldloze inzichten en vaardigheden volgde) wil ze vooral op het terrein van het trainingswerk haar ervaringen met anderen delen. Klik hier voor haar verhaal.


Parijs, 7 januari 2015
JIMMY CARTER:
‘Stop geweld tegen vrouwen en meisjes’

Zijn in maart j.l. verschenen boek “A Call to Action: Women, Religion, Violence, and Power” heeft hij aan 187 politieke en geestelijke leiders in een groot aantal landen gestuurd. De inmiddels 89-jarige Jimmy Carter, 4 jaar president van de VS (1977-1981), en daarna al ruim 30 jaar ‘president’ van het Carter Center (1982 – heden), dat hij samen met zijn vrouw Rosalynn (85) opzette, wil de laatste jaren van zijn leven de grootste tragedie van de mensheid aanpakken: geweld tegen vrouwen en meisjes. Hij zegt hierover:

“De belangrijkste en nauwelijks aangepakte wereldwijde uitdaging betreft de ontberingen en misbruiken die vrouwen en meisjes moeten ondergaan, hoofdzakelijk veroorzaakt door een onjuiste interpretatie van zorgvuldig uitgezochte religieuze teksten en de groeiende acceptatie van geweld en oorlogsvoering.”
The Elders (opgericht door Nelson Mandela in 2007), waar Jimmy Carter lid van is, en het Carter Center zijn een internationale campagne begonnen om deze tragedie aan te pakken.
Klik hier voor meer informatie over dit boek en 23 actie-voorstellen
Klik hier voor meer informatie over The Elders. 
TERUGSLAG IN DE ARABISCHE LENTE
het moeilijke proces van democratisering


Wat er enkele jaren geleden in de Arabische landen plaatsvond leek op een democratische omwenteling, maar inmiddels is daar steeds minder van over. Men mist de effectiviteit van de strategie van Gandhi.
Klik hier voor de visie van Hans Feddema hierop.Pater Frans van der Lugt was er voor ieder

Geliefd bij christenen en moslims zette Pater Frans (1938-2014) zich in Syrië bijna 40 jaar in voor ieder die zijn menslievende hulp nodig had. Op 7 april werd hij in Homs door iemand vermoord. “Hij stond heel dicht bij de mensen; leefde een eenvoudig leven; wilde niemand bekeren; hij wilde gewoon goed doen, voor iedereen,” aldus een 45-jarige Syrische vrouw die haar naam niet kan vermelden. (De Volkskrant, 8 april 2014)
Foto: Pater Frans spreekt met inwoners van Homs op 29 januari 2014.


Verslag:

Landelijke Samenwerkingsdag Vredescultuur:

‘KRACHTBRONNEN VAN GEWELDLOOSHEID’

Op de zonnige zondag van 2 juni 2013 vond in Utrecht de landelijke
Samenwerkingsdag Vredescultuur plaats.
Er werd over lopende activiteiten gesproken, nieuwe actie-ideeën werden
ingebracht, een brochure over dichter Coert Poort (bekend van
‘Mensen gevraagd om de vrede te leren….’) verscheen, de Gandhi Vredesduif werd
uitgereikt, er werd gezongen en muziek gemaakt.


Voor het verslag van deze dag, met 9 inspirerende bijlagen,
en wat het belang van dit soort dagen is,
klik op: lees meer….MASTERPEACE: 2011 - 2014
Op 21 september 2011 (de Internationale Dag van de Vrede) ging het mondiale vredesinitiatief ‘MasterPeace’ van start met de slogan ‘Creating Peace. Together’. Op die dag startte een 3 jaar durende wereldwijde campagne waarin artiesten, kunstenaars, activisten, journalisten, burgers (jong en oud), organisaties, gemeenten, ondernemingen en overheden uitgenodigd worden om concreet bij te dragen aan een meer vreedzame wereld. Afsluitend hoogtepunt wordt het meest hartverwarmende vredesconcert ooit dat op 21 september 2014 bij de piramide van Gizeh in Egypte zal plaatsvinden…..
lees meer….Trendrede 2013
“Nadat we jaren gedreven werden door een ongebreidelde zucht naar meer, volgt nu de tijd van het geconcentreerde streven naar minder. Het grote ‘te veel te vaak’ breekt ons letterlijk en figuurlijk op: onze opgetelde ongelimiteerde verlangens verscheuren onszelf en de samenleving. We willen niet langer meer, we willen beter. En minder kan beter zijn. Alles wat te groot wordt verliest samenhang en dus kracht,” aldus enkele gedachten uit de derde TrendRede. Deze wordt samengesteld door een gelegenheidscollectief van twaalf trendwatchers en toekomstdenkers. Ze willen inspiratie bieden, laten zien hoe de toekomst zich ontvouwt en wat we daar mee kunnen. Lees de hele TrendRede…(Download PDF 187K)
Foto demonstratie wereldmars

2 oktober 2009 – 2 januari 2010:
WERELDMARS VOOR VREDE EN GEWELDLOOSHEID

….. lees meer

Zie ook (met korte videoclip, 3 min.):
WereldMars grootste in de geschiedenis!
(Klik hier)

En verder:

* WereldMars in Nederland (Klik hier)

* Manifest van de WereldMars (Klik hier)

* Website www.theworldmarch.org voor Newsletter; Video; Images (foto’s)

* Videoclip (ong. 3 min.) van de WereldMars Song:

http://www.youtube.com/watch?v=yJU1YC_JbbI


ARTIKELEN
ARABISCHE LENTE: HOOPVOL BEGIN VAN EEN LANGE WEG
In de landen van Noord-Afrika en het Midden-Oosten zijn grootschalige opstanden aan de gang die zich richten op meer vrijheid en betere levensomstandigheden voor de bevolking. Leidden de spontane demonstraties vanaf 17 december in Tunesië ertoe dat dictator Ben Ali op 14 januari naar Saoedi-Arabië moest uitwijken, in Egypte was de situatie, 11 dagen later, anders. Daar waren een aantal studenten al enkele jaren bezig met het vergaren van kennis over geweldloze strijdmethoden. De publicaties over geweldloos verzet van de Amerikaanse politicoloog Gene Sharp waren voor hen een belangrijke inspiratiebron…… lees meer…..
BEN JIJ EEN ALFA? DOMINANT OF BEZIELEND LEIDERSCHAP
....Lees het hele artikel
‘ALMERE KAN WEL TEGEN EEN STOOTJE….’
Zie de inleiding van Hans Feddema op 7 april j.l. in Almere via www.hansfeddema.nl “Het perspectief op vrede anno 2010”.
EEN WERELD ZONDER GEWELD
Door het ‘Comité van de Nobelprijswinnaars voor de Vrede’ is in het najaar van 2008 het ‘Charter voor een Wereld zonder geweld’ uitgebracht. Naast het uiten van hun grote zorgen omtrent een aantal ontwikkelingen in de huidige wereld worden in 13 punten de wensen tot verandering beschreven. “We zijn ervan overtuigd dat een positieve houding met betrekking tot de principes van geweldloosheid tot een vreedzamere en beschaafdere wereldorde zullen leiden, waarin een effectiever en eerlijker bestuur met respect voor de menselijke waardigheid en de heiligheid van het leven zelf een realiteit zullen worden,” wordt gesteld. Voor het volledige Charter... lees meer
DE KRACHT VAN MILDHEID, MOED EN MEDEDOGEN
In een inspirerend artikel schreef Hans Feddema over de kracht van mildheid, moed en mededogen. Zie……. Lees meer. [Voor andere recente artikelen van zijn hand zie zijn website www.hansfeddema.nl
ARUN GANDHI: ‘WOEDE IS EEN NATUURLIJKE EMOTIE’
Op 21 mei j.l. sprak Gandhi’s kleinzoon Arun Gandhi (1934) in het EMMA-Centrum in Utrecht. Hij vertelde over de belangrijke lessen die hij van zijn grootvader geleerd had, onder andere dat woede een natuurlijke emotie is, maar dat het van belang is die te kanaliseren en constructief te gebruiken, omdat je je woede anders niet meer in de hand hebt. Ook sprak hij over het voorstel dat hij aan Arafat gedaan had, over onderdrukking van jezelf en anderen, en over de situatie in Tibet.
GEWELDLOOS VERZET TEGEN REPRESSIEVE REGIMES
Welke aanpak is nodig, en mogelijk, om onder andere een extreem totalitair regime via geweldloos verzet ten val te brengen? In een uitgebreid artikel, en op basis van onderzoek op dit terrein, werd door Henk bij de Weg deze problematiek besproken. Zie voor het volledige artikel zijn website. [Via een zoekmachine intypen ‘Henk bij de Weg’ waarna zijn website geopend kan worden. Ga dan naar ‘Publicaties: Vredesonderzoek en Geweldloosheid’ en open het laatste artikel.]
PALESTIJNSE VROUW DIE BOM ZOU PLAATSEN
ZOEKT NU INSPIRATIE BIJ GANDHI
Een vrouw die bijna een zelfmoordbom geplaatst had is nu voorvechtster voor vrede in het Midden-Oosten geworden. Hiertoe heeft ze inspiratie gezocht bij Mahatma Gandhi en zich aangesloten bij ‘Strijders voor Vrede’. Deze organisatie werd in 2005 door een aantal Palestijnen en Israëli’s opgericht die via dialoog en samenwerking tot vrede willen komen. ……lees meer
Vrouwen creeren alternatieven voor gewapende strijd
VROUWEN CREËREN ALTERNATIEVEN VOOR GEWAPENDE STRIJD
Op initiatief van het Platform Vrouwen & Duurzame Vrede (VDV), en in samenwerking met de Nederlandse Vrouwenraad (NVR), vond van 15 tot 25 september een ontmoeting plaats van 25 vrouwen uit 6 verschillende conflictgebieden (Afghanistan, de Balkan, Darfur, het Grote Meren-gebied in Afrika, Kasjmir en Palestina). Dit met als doel om vrouwen, en hun organisaties, in de conflictgebieden te steunen bij hun pogingen om hun positie te verbeteren en vrede te bewerkstelligen. Het kwam tot een vruchtbare uitwisseling die voor herhaling in aanmerking komt. …..lees meer
INSPIRERENDE UITSPRAKEN
Dorothy Thompson
Vrede is niet het ontbreken van conflicten
maar de aanwezigheid van oplossingen.
Stanley Horowitz
Door stemverheffing wordt het gespreksniveau verlaagd.
Lenie de Mooij
Onenigheid is vaak het resultaat van niet uitgesproken
gedachten en verwachtingen.
Inayat Khan
Hoe meer een mens zichzelf onderzoekt, hoe meer kracht
hij in zichzelf vindt.

BOEKEN
foto handboek

Nieuw:
HANDBOEK GEWELDLOZE KRACHT VOOR EEN VREEDZAMER,
RESPECTVOLLER EN VEILIGER SAMENLEVINGIn het voorjaar van 2008 zijn we, als Stichting voor Actieve Geweldloosheid, begonnen met de uitgave van een losbladig ‘Handboek Geweldloze Kracht voor een Vreedzamer, Respectvoller en Veiliger Samenleving’. Het wordt een naslagwerk van ong. 125 pagina’s (te verschijnen in 5 jaar) vol bruikbaar en inspirerend materiaal voor onze samenleving en komende generaties. Ieder die ons werk gedurende deze 5 jaar met € 12 of meer ondersteunt ontvangt elk half jaar de aanvullingen. De eerste 62 pagina’s zijn gedrukt….. lees meer
MET ALLE GEWELD – EEN FILOSOFISCHE ZOEKTOCHT
Najaar 2008 verscheen het omvangrijke boek van filosoof Hans Achterhuis ‘Met alle geweld – een filosofische zoektocht’ (793 pag.). Hierin onderzoekt hij op grondige wijze het verschijnsel geweld vanuit zes perspectieven: als middel om een doel te bereiken; als strijd om erkenning; vanuit het wij/zij-denken; vanuit het spanningsveld tussen moraal en politiek; vanuit de begeerte gedrag van anderen te imiteren; als evolutie vanuit de dierlijke natuur. Voor een bespreking van dit boek door Evert Huisman zie….lees meer
‘BETER GEWELDLOOS’
Het ‘Platform Vredescultuur’ heeft, op basis van 9 aspecten van geweldloosheid, een uitgebreide inventarisatie gemaakt van organisaties, activiteiten, trainingen en achtergrondinformatie die bijdragen aan een vredescultuur in Nederland. Op basis van de inventarisatie is het handzame boekje ‘Beter Geweldloos’ gepubliceerd (72 blz.; E 3,00). ……..lees meer
BIBLIOGRAFIE VAN GEWELDLOZE ACTIE:
PEOPLE POWER AND PROTEST SINCE 1945
Deze bibliografie, in 2006 in Engeland verschenen, bevat een indrukwekkend overzicht van welgeteld 938 publicaties, verdeeld over 9 actie-gebieden...lees meer
ZIEN / HOREN
NIEUWE DVD VAN MARCEL MESSING
Als vervolg op “WWW.Worden Wij Wakker?”, waarin schrijver en filosoof Marcel Messing sprak over de machten en krachten op en achter het wereldtoneel, is nu “Het Witte Gat, doorbraak in bewustzijn” uitgebracht. Een fascinerend gesprek over de crisis waarin het individueel bewustzijn is geraakt en ons gezamenlijke spirituele pad naar wie we werkelijk zijn….. lees meer
TENTOONSTELLING 1000 VREDESVROUWEN
Met als doel grotere bekendheid te geven aan het werk dat vrouwen doen voor vrede en mensenrechten, werden in 2005 gelijktijdig 1000 vrouwen uit meer dan 150 landen voorgedragen voor de Nobel Vredesprijs. Hieruit ontstond de internationale tentoonstelling “1000 Vredesvrouwen uit alle Werelddelen… lees meer
ACTIVITEITEN
Zie: www.aktieagenda.nl voor een uitgebreid activiteitenoverzicht
EDUCATIE
1000 STUDENTEN
DOEN BELOFTE GEWELDLOOSHEID
5850 STUDENTEN
NEMEN DEEL AAN GANDHI VREDESEXAMEN
Lees meer……
EERDER GEPUBLICEERDE ARTIKELEN
BURGERLIJKE ONGEHOORZAAMHEID:
DE KWESTIE WIJNAND DUYVENDAK
“Ook in een democratie kunnen wetten tegen het geweten indruisen en onrechtmatig zijn,” citeert Hans Feddema in dit artikel prof. Kees Schuyt. Burgerlijke ongehoorzaamheid dient dan binnen de rechtsstaat tot de mogelijkheden te behoren, mits openlijk, gewetensvol en geweldloos. Met sympathie voor Wijnand Duijvendak, maar ook enigermate kritisch, wordt over deze kwestie geschreven. …….lees meer
OVERWINNING OBAMA
EEN SIGNAAL VAN HOOP OP VERZOENING
Behalve de huidige ‘klimaatcrisis’, ‘energiecrisis’ en ‘kredietcrisis’ wijst Hans Feddema, voorzitter van onze organisatie, op de ‘voedselcrisis’ en de ‘crisis van de haat en de polarisatie’. Met name op deze laatste crisis wordt dieper ingegaan. Immers: “Haat en terrorisme zijn geen vijanden die je militair kunt verslaan. Toch proberen we dat steeds weer, zonder te beseffen dat je via deze weg de haat juist vergroot.” Maar: “Is de overwinning van Obama een signaal van hoop op verzoening?” ….. lees meer
SPEL VAN MACHT, BELANG EN UITSLUITING:
FALENDE REALPOLITIEK OORZAAK OORLOG IN DE KAUKASUS
De oorlog waarin Georgië verzeild raakte, toen het de afvallige deelrepubliek Ossetië wilde bezetten, kwam haar duur te staan in. Had het, vanuit het perspectief van geweldloosheid, anders gekunt? “Jazeker,” stelt Hans Feddema. ….. lees meer
ER BESTAAN GEEN RECHTVAARDIGE OORLOGEN
logowereldmars spaans engels
“Oorlogen, hoe dan ook gepresenteerd, horen in een beschaafde maatschappij niet thuis. Om de gesel van de oorlog voorgoed uit te bannen moet iedere bewoner van deze planeet radicaal breken met de vanzelfsprekende aanwezigheid van het oorlogsdenken,” aldus historicus Lafeber in een vlammend betoog... lees meer

Zie ook de bespreking “Felle aanklacht tegen oorlog; hartstochtelijk pleidooi voor vrede”, onder ‘boeken’, van de recent verschenen 2-delige publicatie van Dr.Lafeber ‘God treurde niet om de slechtheid van de mensen, over hun domheid weende hij’. Ze openen met de zin: “Deze boeken zijn opgedragen aan onze kleinzonen Gijs, die 4 jaar is en Max van 2 jaar, opdat zij nooit doden noch ooit gedood zullen worden.”
ROBERT MULLER: PROFEET VAN DE HOOP
Precies 2000 dagen voor de millenniumwisseling van 2000, namelijk op 11 juli 1994, begon Robert Muller met een opmerkelijk project: “2000 Ideeën en Dromen voor een Betere Wereld”. Vanaf dat moment publiceerde hij elke dag hiervoor een nieuw idee….. lees meer
DEMOCRATIE IN AFRIKA AAN HERIJKING TOE
Hans Feddema gaat dieper in op het feit dat veel Afrikaanse leiders, eenmaal verkozen, niet meer weg te krijgen zijn. Hoe dit, op geweldloze wijze, wel kan leest u in zijn artikel….. lees meer
KOSOVO: RISICOVOLLE GELEGENHEIDSPOLITIEK
In dit artikel stelt Hans Feddema de schijnbemiddeling aan de kaak die aan het eenzijdig uitroepen van de onafhankelijkheid van Kosovo vooraf ging. Het had ook anders gekund... lees meer

EERDER AANGEKONDIGDE BOEKEN
FELLE AANKLACHT TEGEN OORLOG;
HARTSTOCHTELIJK PLEIDOOI VOOR VREDE
Bespreking (van het 2-delige werk van de historicus C.V.Lafeber “God treurde niet om de slechtheid van de mensen, over hun domheid weende hij.”) lees meer
Henk Wesseling:
“HET HEDENDAAGSE TERRORISME, 2001-2008”
De terreuraanslagen van 11 september 2001 vormden voor Henk Wesseling aanleiding om zich te verdiepen in het verschijnsel terrorisme. Na intensieve bestudering hiervan verscheen dit voorjaar ‘Het hedendaagse terrorisme, 2001-2008; feiten, meningen en persoonlijk commentaar.’ Behandeld worden onder meer de oorzaken van terrorisme, politieke en militaire reacties, terrorismebestrijding in eigen land, wat zijn terroristen voor mensen en de angst van en voor hen. ……lees meer
DE TAAL VAN DE VREDE
“De taal van de vrede spreken door geweldloze communicatie toe te passen, biedt ons de kans om de hevigheid van conflicten te verminderen of ze op te lossen,” stelt Marshall Rosenberg in zijn nieuwste boek. .... lees meer
NAAR EEN VEILIGE SCHOOL
Hoe ontwikkel je het vermogen van leerlingen, docenten en de schoolleiding om constructiever met agressie om te gaan, onder andere via zelfregulering. Dat is de kern van dit belangwekkende boek….... lees meer
OMGAAN MET HANGJONGEREN: 99 TIPS
“Zachte aanpak is beter voor de buurt dan harde. Ze hangen rond, maken lawaai en gooien ruiten in. Hangjongeren kunnen het woongenot flink verpesten…. lees meer
BEWEGING VOOR GEWELDLOZE KRACHT
Inbreng op bijeenkomst 'Netwerk tegen geweld':
ALLE VORMEN EN UITINGEN VAN GEWELD
VERSTERKEN ELKAAR
.....lees meer
KERNACTIVITEITEN IN DE KOMENDE 5 JAAR
De werkzaamheden van de Stichting voor Actieve Geweldloosheid / Beweging voor Geweldloze Kracht zullen in de komende vijf jaar gericht zijn op 9 kernactiviteiten
…. lees meer
WAT WE DEDEN IN DE AFGELOPEN 5 JAAR?
...lees meer
NIEUW:
(losbladig) HANDBOEK GEWELDLOZE KRACHT VOOR EEN VREEDZAMER,
RESPECTVOLLER EN VEILIGER SAMENLEVING
....lees meer
PLATFORM VREDESCULTUUR
Als lidorganisatie van het ‘Platform voor Vrede en Geweldloosheid’ wijzen we ieder graag op de regelmatig verschijnende ‘Nieuwsbrief Vredescultuur’ welke in te zien is op de website: www.vredescultuur.nl
PUBLICATIES
Een overzicht van publicaties die bij ons besteld kunnen worden, is in te zien op onze website: www.geweldlozekracht.nl en dan aanklikken ‘publicaties’.
ARTIKELEN-DOCUMENTATIE
Op onze website: www.geweldlozekracht.nl staat een verzameling artikelen in de volgende thematische dossiers: Geweldloze Kracht; Vredescultuur; Conflicthantering; Terreur aanpakken; Innerlijke Vrede en Spiritualiteit; Religie en Geweldloosheid; Opvoeding en Omgangskunde; Duurzaam Samenleven. Vanuit de homepage kunt u elk dossier apart openen, maar als u op de homepage ‘weboverzicht’ aanklikt ziet u een overzicht van alle opgenomen artikelen.
ONDERSTEUNING
Hoe kan ik / kunnen wij het werk van de Stichting voor Actieve Geweldloosheid / Beweging voor Geweldloze Kracht ondersteunen?... lees meer
SVAG ALS ANBI-ERKENDE INSTELLING
Al tientallen jaren is onze organisatie een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Soms blijkt dat het lastig is dit op de website van de belastingdienst te vinden. Als u www.belastingdienst.nl opent en ‘particulier’ / ‘aftrekposten’ aanklikt dan kunt u vervolgens ‘Algemeen Nut Beogende Instellingen’ aanklikken en daarna ‘programma ANBI opzoeken’. Type dan de naam van de instelling in: Stichting voor Aktieve Geweldloosheid (…let op de –k- in aktieve) of Beweging voor Geweldloze Kracht. Klik daarna op ‘zoek’. U kunt het ook vinden via de vestigingsplaats Boxtel, maar dan moet u de hele lijst doorscrollen tot u bij ‘Stichting voor Aktieve Geweldloosheid’ komt. Omdat de SVAG een ANBI-erkenning heeft mogen donateurs hun giften, binnen bepaalde grenzen, van de inkomstenbelasting aftrekken. Ook betaalt een ANBI geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang. Uw donatie kan dus een aftrekpost zijn, waardoor u minder belasting betaalt, terwijl een schenking volledig voor het doel van de SVAG gebruikt mag worden.